Thursday, December 29, 2011

Jazakallah Khayran

From Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, search
JazakAllah Khayr (Arabic: جزاك اللهُ خيراً‎) is an Islamic term and Islamic expression of gratitude meaning "May Allâh reward you [in] goodness." Although the common Arabic word for thanks is shukran (شكراً), jazakallahu khayran is often used by Muslims instead in the belief that one cannot repay a person enough, and that Allâh Ta'ala is able to reward the person best. Often the response to jazakallahu khayran is Wa Iyyakum (وإياكم).
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazakallah_Khayran)


JazakAllah Khayr (Bahasa Arab: جزاك الله خيرا) adalah istilah Islam dan ungkapan Islam bererti kesyukuran, "Semoga Allah mengganjari anda [dalam] kebaikan". Walaupun perkataan terima kasih yg biasa digunakan dalam bahasa Arab ialah Shukran (شكرا), jazakallahu khayran sering digunakan oleh orang Islam dengan keyakinan bahawa seseorang itu tidak boleh membayar balik seseorang secukupnya, dan bahawa Allah Ta'ala mampu untuk memberi ganjaran kepada orang yang terbaik. Selalunya respons kepada jazakallahu khayran ialah Wa Iyyakum (وإياكم).
(http://translate.google.com/#)

No comments: