Sunday, December 5, 2010

Kaedah Adaptasi (1)

Undang-undang hakcipta bertujuan untuk melindungi harta intelek, harta intelek wujud dalam persepsi Islam.

perkara yg tidak dilindungi:
-idea
-frasa singkat, bukan ayat lengkap, cth: judul buku/sub-judul/bab kecuali yg ada simbol tm
-fakta
-karya hak awam, cth: al-Quran

perkara yg dilindungi:
-ayat lengkap, ayat dilindungi, terjemahan pun sama
-susunan idea dalam ayat
-susunan idea dalam perenggan
-susunan perenggan dalam bab
-susunan bab dalam buku

No comments: