Sunday, December 5, 2010

KJ method (1)

Kaedah KJ : dapat menghasilkan sesuatu dengan lebih efektif
contoh untuk buku non-fiksyen:
1. senaraikan 5 judul buku yang ingin ditulis
2. kenalpasti bahan/bab dalam setiap judul
a)senaraikan contoh 5 bab ingin ditulis dalam buku-buku tersebut
b)gunakan bahan yang sama untuk setiap buku tersebut (jika berkaitan), tetapi beri contoh yg berbeza, sesuai dengan judul masing-masing
3. cari bahan rujukan
4. guna kaedah adaptasi
*Jiro KAWAKITA lahir pada tarikh 11 Mei, 1920.

No comments: