Sunday, October 7, 2012

Pesanan Maulana Zakariya dalam Menghadapi Kepelbagaian Fikrah

Tue, July 31, 2012 8:55 am: Khairy Tajudin posted in RAKAN SEPERJUANGAN

feri balik tidak perlu bayar, waktu pergi cas RM10.00 tidak silap
Sangat menghairankan, tatkala Allah dan Rasul-Nya telah menunjukkan jalan dan asbab-asbab untuk kejayaan dan kemajuan serta kelebihan umat Muhammad SAW, umat ini sendiri menyempitkan pintu rahmat (dengan menyerang antara satu sama lain).

Menjadi satu kesilapan umum kita pada hari ini, bahawa mereka yang terbabit dengan lain-lain kegiatan dan usaha agama (sama ada taklim, tabligh, jihad atau suluk) menganggap usaha yang lain sebagai sia-sia dan membuang masa.

Kadangkala, mereka tidak ragu-ragu lagi menuduh orang lain sesat. Secara tidak langsung, mereka telah membataskan usaha yang berbagai-bagai untuk kemajuan Islam hanya dalam batas-batas kegiatan mereka sahaja. Seolah-olah mereka telah mengenepikan usaha-usaha agama yang lain daripada lingkungan Islam.

Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, “Agama Islam itu mudah. Barangsiapa yang memayah-mayahkannya maka dia akan tewas. Maka, jalanlah lurus-lurus, ikutilah ia rapat-rapat dan berilah berita gembira kepada orang ramai (atas amalan baik mereka).” (HR Bukhari)

Baginda turut bersabda mafhumnya, “Permudahkanlah, jangan sukarkannya. Berilah berita gembira untuk memujuk mereka kepada agama) dan janganlah menimbulkan kebencian mereka kepada agama.” (Durre Manthur)

Pengarang kitab ‘Bahjatul Nufus’ mengisahkan, suatu hari Sayidina Abu Bakar r.a. bertanya Rasulullah SAW, “Dengan apakah tuan dihantar kepada manusia?”

Baginda menjawab mafhumnya, “Dengan akal.”

Huraian Maulana Zakariya, “Ini menggambarkan bahawa hukum syariat hendaklah dituruti juga dengan akal.”

Kemudian, Sayidina Abu Bakar r.a. bertanya lagi, “Siapakah yang akan memberi jaminan (akan ketepatan) akal (kerana manusia berbeza-beza menurut akal dan daya fahaman)?”

Jawab Baginda mafhumnya, “Akal tiada batasnya. Namun, sesiapa yang menganggap bahawa apa yang halal di sisi Allah sebagai halal dan apa yang diharamkan di sisi Allah sebagai haram, maka dialah orang yang berakal. Jika dia mencuba lebih lagi, dia akan menjadi abid. Jika dia mencuba lebih lagi, dia akan menjadi jawad (berani dan pemurah).”

Maksudnya, jika seseorang berusaha gigih dalam ibadah dan amalan baik yang lain tetapi tidak waras untuk mengambil yang halal dan mengelak yang haram, maka usahanya sia-sia walaupun mereka fikir mereka melakukan kebaikan. Hendaklah difahamkan betul-betul bahawa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah menunjukkan seseorang itu tidak berakal di sisi agama.

(Maulana Zakariya al-Kandahlawi – Memperkenalkan Siasah Islam)

*Terkilan membaca status-status dai dan komen-komen dai yang sangat jos dan suka pancung-pancung usaha lain ... hentikanlah!

No comments: