Monday, November 26, 2012

Sejak bilakah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi?

Sat, October 13, 2012 12:08 pm
Khairy Tajudin posted in RAKAN SEPERJUANGAN

Jawapan:
Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sejak bilakah tuan dilantik menjadi nabi?"
...
"Ketika Nabi Adam berada dalam proses untuk disatukan jasad dan roh, aku telah dilantik menjadi nabi."

Keterangan:
Sebenarnya, satu istilah yang paling selamat untuk mengatakan apa yang berlaku ketika Nabi SAW berumur 40 tahun ialah, "Nabi SAW menerima wahyu al-Quran yang pertama."
Sejak kecil lagi, ciri-ciri kenabian telah wujud pada diri baginda sehingga ahli kitab sendiri mengakuinya. Pada bahagian antara dua belikat Nabi SAW, terdapatnya mohor penutup sekalian Nabi.
Dalam ilmu Usuluddin, ciptaan pertama yang ALLAH jadikan ialah Nur Muhammad.
Kemudian, barulah Allah jadikan makhluk-makhluk yang lain...

Wallahua'lam.;-)

No comments: